logo

Ung thư có các giai đoạn nào?

Theo hệ thống phân loại TNM, hầu hết các loại ung thư được chia thành 4 giai đoạn, từ I đến IV, bao gồm 3 yếu tố chính:

  1. T (Tumor): Đánh giá khối tế bào ung thư hình thành đầu tiên, hay còn gọi là u nguyên phát. Yếu tố T đi kèm một chữ số từ 1-4, biểu thị mức độ phát triển của khối u. 
  2. N (Node): Hạch bạch huyết là các cấu trúc nhỏ dạng bầu dục giúp cơ thể chống đỡ lại bệnh tật. Đánh giá yếu tố N dựa trên mức độ lan đến các hạch bạch huyết lân cận từ khối u nguyên phát, đi kèm một chữ số từ 1-3.
  3. M (Metastasis): Yếu tố M cho biết ung thư đã lan đến các cơ quan khác của cơ thể (di căn). Giai đoạn càng sớm thì mức độ ung thư càng ít nghiêm trọng.

Powered by BetterDocs

Scroll to Top