logo

Có các loại tiểu đường nào?

Có các loại tiểu đường sau

  • Tiểu đường type 1 (do phá hủy tế bào beta tụy, dẫn đến thiếu insulin tuyệt đối).
  • Tiểu đường type 2 (do giảm chức năng của tế bào beta tụy phát triển trên nền tảng đề kháng insulin).
  • Tiểu đường thai kỳ (được chẩn đoán trong 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ và không có triệu chứng tiểu đường type 1, type 2 trước đó).
  • Tiểu đường do các nguyên nhân khác: Tiểu đường sơ sinh hoặc do sử dụng thuốc và hóa chất như glucocorticoid, điều trị HIV/AIDS, sau cấy ghép mô…

Powered by BetterDocs

Scroll to Top